Гражданско-патриотическое воспитание

Методические рекомендации

Методические рекомендации по организации работы с воспитанниками учреждений образования, иных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родителями (законными представителями) воспитанников по формированию основ гражданско-патриотической культуры
развернуть

Память и боль белорусской земли

ПАМЯТЬ И БОЛЬ БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ

Закон Республики Беларусь "О геноциде белорусского народа"

Информационный материал Института истории НАН Беларуси

 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась по 9 мая 1945 года – 3 года 10 месяцев 17 дней, в том числе на территории Беларуси 3 года 1 месяц 6 дней – с 22 июня 1941 года по 28 июля 1944 года.

 ♦ Советский Союз за годы войны потерял 26,6 миллиона граждан, погибли около 3 миллионов жителей Беларуси. Точные цифры неизвестны.

♦ На белорусской земле немецкие захватчики сожгли, разрушили и разграбили 209 из 270 городов и районных центров, 9200 деревень.

♦ Гитлеровцы провели в Беларуси свыше 140 карательных операций, во время которых полностью или частично уничтожили 5454 деревни. Трагическим символом массового уничтожения мирного населения стала деревня Хатынь, в которой были убиты 149 жителей и сожжены 28 дворов. Судьбу Хатыни разделили 618 деревень, 188 из них не были восстановлены.

♦ На территории Беларуси существовало около 250 лагерей советских военнопленных и 350 мест принудительного содержания населения. В их числе четвертый по величине в Европе лагерь смерти – Тростенецкий, где были уничтожены 206 500 человек.

 ♦ В боевых действиях в годы войны участвовали 34,4 миллиона советских военнослужащих, в том числе свыше 1,3 миллиона белорусов и уроженцев Беларуси.

♦ Против немецких захватчиков на оккупированной территории Беларуси сражались свыше 374 000 партизан, более 70 000 участников насчитывало антифашистское подполье. В борьбе с врагом погибли 44 791 партизан.

 ♦ Первые партизанские отряды в Беларуси начали действовать в конце июня – начале июля 1941 года, первые партизанские зоны были созданы осенью 1941 года. К концу 1943 года под контролем партизан находилось 108 тысяч квадратных километров – 58,4% оккупированной противником территории.

♦ 23 сентября 1943 года был освобожден первый районный центр Беларуси – городской поселок Комарин. 26 ноября 1943 года в ходе Гомельско-Речицкой операции освобожден первый областной город Беларуси – Гомель.

♦ Крупнейшей операцией Великой Отечественной войны стала Белорусская наступательная операция «Багратион», которая была проведена с 23 июня по 29 августа 1944 года. В результате ее была полностью освобождена Беларусь, а также часть Латвии и восточные районы Польши.

 ♦ За мужество и героизм свыше 300 000 белорусов и уроженцев Беларуси награждены орденами и медалями. 444 человекам присвоено почетное звание Героя Советского Союза, из них 88 участникам под­полья и партизанского движения в Беларуси, 70 человек стали полными кавалерами ордена Славы, 4 белоруса – дважды Героями Советского Союза.

ЗВАНЫ ХАТЫНІ

 

Хатынь — ад слова хата. Вёсачка ў лясным краі ўсяго на дваццаць шэсць хат. У самой назве — паэзія. Пра яе можна было б пісаць і надта шчаслівыя лірычныя вершы, і нават вясёлыя радкі, бо вёска да трагедыі жыла сваім спрадвечным, звыклым сялянскім жыццём. Аднак пішацца пра яе толькі самотнае, толькі жудаснае. Боль, цяжкі, невыносны, каменны ды вогненны, проста не дазваляе пісаць іншае. Гэта праўда нашай памяці, а праўду не прыхарошыш.

Пабываўшы ў Хатыні, балгарскі пісьменнік Стэфан Паптонеў напіша:

«Тут трэба маўчаць!» I сапраўды. Тут гавораць толькі званы ды напятая, нібы струна, цішыня. А чалавеку трэба ўмець слухаць. Званы Хатыні не толькі гучна гавораць і перамаўляюцца паміж сабою, яны крычаць, галосяць, нагадваюпь і наказваюць: «Людзі добрыя, помніце!..»

Гэта быў дваццаць другі дзень сакавіка 1943 года. I былі Саракі, было прадвесне… На Саракі, кажуць, прылятае сорак выраяў, неба абуджаюць сорак жаўранкаў, з сарака галінак сарока пачынае віць сабе гняздо. Але зусім не свята чакала ў той дзень жыхароў Хатыні. Раніцай у вёску ўварваліся карнікі. Яны сагналі ў пуню ўсіх жыхароў Хатыні разам з дзецьмі і падпалілі яе. Людскі енк і плач ускалыхнулі лясное наваколле, зліліся ў адзін цяжкі стогн, і доўга яшчэ сваім гулкім пошумам яго паўтаралі тутэйшыя бярозы ды сосны.

Летам 1969 года, роўна праз дваццаць шэсць гадоў, як былі бязлітасна знішчаны карнікамі жыхары Хатыні і іх дваццаць шэсць хат, на месцы былой вёскі паўстане велічны мемарыяльны комплекс

«Хатынь». Гэта будзе помнік не толькі Хатыні, а і ўсім ста трыццаці шасці беларускім вёскам, якія ўжо ніколі не паўстануць з попелу. Гэта будзе помнік і сотням іншых спаленых, але потым адноўленых вёсак Беларусі.

Не дажылі хатынцы да другога веснавога свята — Благавешчання.

На Благавешчанне з выраю прылятаюць буслы і звонкім клёкатам абуджаюць кроны нашых родных дрэў. Буслы 1943-га года не сустрэлі тых, каму неслі на сваіх крылах новую вясну і новае жыццё.

У Хатыні вельмі шмат бетону, мармуру і шчымлівай цішыні. Хатынь гэта балада нашай беларускай памяці. Балючай памяццю тут сталася ўсё: і падмуркі, і калодзежы, і сцяжынкі, і дрэвы, і нават словы. На кожным коміне можна прачытаць імёны тых, чыё жыццё абарвалася тут 22 сакавіка 1943 года. Імёны, якія для кожнага наведвальніка гучаць радкамі нашай суровай балады.

У Хатынь едуць і едуць турыстычныя аўтобусы. Былая вёска стала месцам усенароднага пакланення. За гады існавання мемарыяла ў ім пабывалі мільёны людзей. Едуць з усіх кантынентаў. Едуць малыя і дарослыя, багатыя і бедныя.

Хатынь заўсёды будзе напамінаць нам сваімі званамі пра вялікія і малыя трагедыі нашага народа. У Хатыні вусны заўсёды маўклівыя, але ў сэрцы, калі прыслухацца, увесь час гучыць малітва. У кожнага сэрца свая. Малітва звернута да нашай сумленнасці.

Звоняць званы. I, нібы сімвал жыцця, шумяць пад калісьці апаленым небам тры бярозкі. I самотна гарыць Вечны агонь памяці над магілай і імем кожнага беларуса, які загінуў у час вайны.

свернуть

Государственная символика Республики Беларусь

Государственный флаг Республики Беларусь

Государственный флаг Республики Беларусь является символом государственного суверенитета Республики Беларусь, представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально расположенных цветных полос:

верхней — красного цвета шириной в 2/3;
нижней — зеленого цвета в 1/3 ширины флага.

Около древка вертикально расположен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле, составляющий 1/9 длины флага. Отношение ширины флага к его длине — 1:2. Флаг крепится на древке (флагштоке), которое окрашивается в золотистый (охра) цвет. При церемониях и других торжественных мероприятиях Государственный флаг Республики Беларусь используется с наконечником ромбовидной формы с изображением пятиконечной звезды, аналогичной ее изображению на Государственном гербе Республики Беларусь. Наконечники изготавливаются из металла желтого цвета.

Государственный герб Республики Беларусь

 

Государственный герб Республики Беларусь является символом государственного суверенитета Республики Беларусь.   Государственный герб Республики Беларусь представляет собой размещенный в серебряном поле золотой контур Государственной границы Республики Беларусь, наложенный на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. Вверху поля находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева – цветками льна. Венок трижды перевит с каждой стороны красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании Государственного герба Республики Беларусь в две строки начертаны золотом слова «Рэспубліка Беларусь».

Государственный гимн Республики Беларусь

Государственный гимн Республики Беларусь представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З «О государственных символах Республики Беларусь» и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Текст гимна:

Словы М.Клімковіча, У.Карызны
Музыка Н.Сакалоўскага 

Мы, беларусы — мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям'і. 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Дружба народаў — сіла народаў -
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны — радасці сцяг!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Название страны

Конституция Республики Беларусь закрепляет два официальных наименования на русском языке – «Республика Беларусь» и «Беларусь». Данные наименования закреплены не только национальными законодательными актами, но и документами ООН, включая издание «Терминологический бюллетень No.347/Rev.1: Названия стран».

свернуть

2024 год- Год качества

Об объявлении 2024 года Годом качества
Указ № 375 от 27 ноября 2023 г.
27 ноября 2023 г.

Глава государства Александр Лукашенко подписал Указ № 375 "Об объявлении 2024 года Годом качества".

Данное решение принято в целях дальнейшего повышения качества жизни белорусского народа, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики на мировой арене, стимулирования инициативы, формирования в обществе ответственности за результаты своего труда и чувства сопричастности к будущему страны.

В рамках Года качества будет сделан акцент на повышении конкурентоспособности Беларуси через бережное и продуманное отношение к ресурсам, реализацию высокотехнологичных и энергоемких проектов, приоритет качественных показателей над количественными. Усилия будут сосредоточены на обеспечении качественных показателей путем стимулирования инициативы, внедрения рационализаторских идей, укрепления в обществе социального оптимизма, стремления созидать на общее благо. Приоритетное внимание планируется уделить формированию у граждан личной ответственности за достижение высокого качества жизни (достаточный уровень дохода, своевременная диспансеризация, здоровое питание, хорошее образование, культурный досуг). https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-375-ot-27-noyabrya-2023-g

свернуть